Forside » Ved dødsfald » Borgerlig begravelse

Borgerlig begravelse

Som alternativ til den kirkelige begravelse findes den borgerlige begravelse. Her er nogle ting anderledes, mens andre er de samme. En borgerlig begravelse vælges oftest af personer, som ikke har været medlem af folkekirken, eller som bare generelt ikke har været tæt knyttet til kirken.

Det vil oftest være afdødes eget valg, om han eller hun ønsker en kirkelig eller borgerlig begravelse. Dette vil stå skrevet i personens “Min Sidste Vilje“, hvis en sådan haves. Hvis dette ikke er tilfældet, er det op til den efterladte familie at vurdere, om den afdøde skal have en borgerlig eller kirkelig begravelse.

Ingen lovkrav til borgerlige begravelser

Der er ingen lovkrav til hvordan, eller hvor, en borgerlig begravelse skal foregå. Begravelsen kan for eksempel afholdes i et kapel, der som oftest ligger i nærheden af en kirkegård, et hospital eller et plejehjem. Begravelsen kan også afholdes i afdødes eget hjem, i en have eller eksempelvis i et forsamlingshus.

Planlægning af den borgerlige begravelse

Det er muligt selv at sammensætte forløbet af en borgerlig begravelse fra start til slut. Hvis man gerne vil have input eller forslag til taler, musiknumre/sange eller andet, så tilbyder vi al den hjælp, der ønskes. Vi har i tidens løb arrangeret mange begravelser udenfor Folkekirken og har derfor en del erfaring med at få sammensat en smuk og personlig afsked – også til dem, der ikke har været medlemmer af folkekirken. Nogle læser digte op og viser billeder af afdøde. Andre vælger at holde en højtidelighed i stilhed. Alt arrangeres ud fra afdødes og pårørendes personlige ønsker. Afskeden kan ikke gøres om, så det er vigtigt, at man overvejer, hvordan familie og venner bedst muligt får taget afsked. Med en borgerlig begravelse, kan I få begravelsen, som I/afdøde har besluttet.