Vi kan kontaktes døgnet rundt på 59 45 10 14

Begravelseshjælp

Vi hjælper gerne med at vejlede og ansøge om begravelseshjælp

 • Alle der er født før 1. april 1957 får 1050 kr. i hjælp uanset formue.
 • Alle kan ansøge om begravelseshjælp fra Udbetaling DK.
 • Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formue og ægtefælles formue.

Formuegrænserne er pr. 1. januar 2024.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.500 kr. i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 41.800 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 54.300 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.950 kr. Er afdødes formue over 33.450 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte.

Beløbet er 10.450 kr.