Vi kan kontaktes døgnet rundt på 59 45 10 14

Persondatapolitik

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, som du frivilligt afgiver på vores hjemmeside.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.orskovbegravelse.dk vil du altid blive informeret forud for indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine personoplysninger. Brug af tjenester på vores hjemmeside, såsom bestilling af materiale, oprettelse af begravelsesopsparing eller anmodning om, at vi kontakter dig, forudsætter dog, at du afgiver visse personlige oplysninger – på samme måde som hvis du tilmelder dig et arrangement eller lignende.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, vi indsamler vil som oftest være dit navn, din e-mailadresse, din adresse og eventuelt dit cpr-nummer. Til hvilke formål indsamles oplysningerne: Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne bistå i kommunikation med myndighederne.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til tredje-part  for at denne kan opfylde en kontrakt – eksempelvis besked om, hvorvidt vi har oplysninger om en Sidste Vilje eller en opsparingsordning. Ørskov Begravelsesforretning hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Behandling hos tredjepart

Vi kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, kontrolleret af os til at behandle dine personoplysninger på forretningens vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondata-loven.

Lagring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til vores e-mailadresse info@orskovbegravelse.dk.
Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis du ønsker, at vi skal rette eller slette personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til vores e-mailadresse info@orskovbegravelse.dk eller kontakte os på anden vis eks. telefonisk 59451014 eller personligt på vores hovedkontors adresse Roskildevej 10, 4300 Holbæk.

Dataansvarlig

Ejer/ direktør er dataansvarlig for Ørskov Begravelsesforretning.

Regelsæt

De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:

Lovgivning indført maj 2018 i forbindelse med endelig indførelse af EU´s Persondataforordning i dansk lovgivning.