Vi kan kontaktes døgnet rundt på 59 45 10 14

Elysium

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Elysium Begravelsesopsparing drives uden kommercielle interesser af Brancheforeningen Danske Bedemænd.

Hvordan laver jeg en opsparing?

Benyt linket nedenfor; Udfyld blanketten elektronisk og udskriv indmeldelsesblanketten.

Hent indmeldelsesblanket

En blanket udfyldes og afleveres hos Ørskov Begravelsesforretning, der er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og som er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Tilmeldingsblanketten kan fås hos Ørskov Begravelsesforretning eller bestilles direkte hos Danske Bedemænd.

Når den er udfyldt, kan den udskrives og afleveres til bedemanden. Du er også velkommen til at scanne og sende oplysningerne på mail til info@orskovbegravelse.dk.

Blanketten kan også udfyldes direkte her på Elysiums hjemmeside klik her.

Hvor meget skal/kan man indbetale?

Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr.. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr.. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi? Går det ud over min varmehjælp etc.?

NEJ, opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes udenfor beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.

Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

På grund af skattegodkendelsen om, at opsparingen holdes udenfor formueberegning af offentlige ydelser kan medlemskabet derfor ikke opsiges. Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret om medlemskab?

Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænds dokument “Min Sidste Vilje” kan også indeholde oplysninger til de efterladte, og her er det en god idé at skrive ned, hvordan man ønsker, at ens egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Forrentes det opsparede beløb?

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning (medio marts) fordeles et eventuelt overskud som bonus.

Administrationen af hele opsparingsordningen varetages af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Udover administration må portoudgifter, kontorholdsomkostninger m.v. kun afholdes indenfor det afkast, som opsparingsordningerne kan give. Eventuelt overskud efter betaling af administrationen kan helt eller delvist besluttes overført til de enkelte konti beregnet i forhold til det indskudte beløbs størrelse. Bonus vil blive anført på kontoen og fremgå af fremsendte kontoudtog. Eventuel bonus er skattefri, og der sker derfor ingen beskatning hos det enkelte medlem.

Er der indbetalt for meget?

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en OVERSKUDSKONTO. En gang om året udbetales der beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, såfremt der på overskudskontoen er mere end kr. 10.000,-.

Elysium har på den måde støttet bl.a. Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft, Danske Veteranhjem, Danske Hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen ‘Vi har mistet et barn’ med flere. Elysium ønsker at støtte mindre foreninger, hvor netop også mindre beløb kan gøre en stor forskel.

De fleste er klar over, at en begravelse/bisættelse er forbundet med omkostninger. Også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Ligeledes er der mange, der ikke ønsker at belaste deres efterladte med disse omkostninger og de praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfald.