Vi kan kontaktes døgnet rundt på 59 45 10 14

Ved dødsfald

Værd at vide ved dødsfaldet

Inden samtalen med bedemanden er der ofte mange overvejelser og forhold at tage stilling til som pårørende.

Begravelsesloven foreskriver, at bisættelsen/begravelsen skal finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet inkl. dødsdagen.

Der kan søges om udsættelse hos embedslægen, hvis særlige forhold taler for dette. Det kan f.eks. være, hvis pårørende er bortrejst og ikke kan komme hjem til handlingen. Vi hjælper naturligvis med at søge om dette.

Overvejelser, du som pårørende skal gøre dig:

 • Har afdøde nedskrevet eller fortalt om særlige ønsker?
 • Skal afdøde bisættes? Kisten kremeres og asken kommes i en urne.
 • Skal afdøde begraves? Kisten sænkes ned i graven.
 • Hvornår ønskes handlingen foretaget?
 • Skal den foregå fra kirke, kapel, sygehuskapel eller i eget hjem?
 • Er der pårørende, som ønsker at se afdøde ved en såkaldt fremvisning i et kapel?
 • Valg af kiste/urne.
 • Skal afdøde have sit eget tøj på i kisten? Alternativt kan skjorte eller natkjole tilkøbes.
 • Skal afdøde have sin egen pude/dyne/tæppe med i kisten? Alternativt kan disse tilkøbes.
 • Skal der personlige effekter med i kisten? (breve, tegninger, fotos).
 • Hvordan skal kisten udsmykkes? Skal den pyntes med blomster, tegninger, flag eller skal der males på den?
 • Hvem skal bære kisten ud til rustvognen? Kisten kan også blive stående, hvis man ikke ønsker at bære den ud.
 • Skal der pyntes med blomster og lys i kirken/kapellet?
 • Skal dødsfaldet annonceres i avisen eller på nettet?
 • Skal der være en mindesammenkomst/begravelseskaffe? Hvor skal dette foregå?
 • Hvilke salmer/sange skal der synges? – Dette aftales med præsten.
 • Valg af gravsted – husk at få grundig information fra den enkelte kirkegård.

Bedemandens opgaver

Vores vigtigste opgave er at støtte, vejlede og svare på de mange spørgsmål, der oftest dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Vi arrangerer derfor en personlig samtale, så snart en pårørende henvender sig.

Vi hjælper efterfølgende med alle praktiske forhold, så I, som familie, efterfølgende kan få tid og ro til at tage afsked.

Dette kan vi hjælpe med i forbindelse med dødsfald

 • Vi arrangerer en personlig samtale på et af vores 4 kontorer. Vi kommer også gerne hjem til jer privat
 • Vi udleverer en huskeliste, som kan hjælpe med at danne et overblik over mange af de praktiske gøremål.
 • Vi udarbejder et prisoverslag, som kommer til at ligge så tæt som muligt på den endelige pris.
 • Vi formidler kontakt mellem præst og pårørende.
 • Vi aftaler tid og sted for handlingen.
 • Vi koordinerer bestilling af kistepynt, kranse, blomster, kirkepynt m.v..
 • Vi står for kontakt til kirkegård, kirketjener, graver, stenhugger m.v..
 • Vi ansøger om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark samt evt. Sygeforsikringen Danmark.
 • Vi søger tilskud via evt. fagforening.
 • Vi indberetter div. attester, samt anmoder om begravelse/ligbrænding samt evt. om udsættelse af handling eller om spredning af aske over havet.
 • Vi afhenter dødsattest hos politiet hvis nødvendigt.
 • Vi hjælper med at udforme og indrykke dødsannoncer
 • Vi står for levering af kisteurne, tøj, eller pude/dyne efter ønske.
 • Vi er ansvarlige for kiste-ilægning, samt evt. at gøre afdøde i stand.
 • Vi hjælper ved fremvisning af afdøde fra kapel.
 • Vi arrangerer udsyngning fra plejehjem eller hospice.
 • Vi kører rustvognen med og uden følge.
 • Vi står for kørsel med urne til kirkegård.
 • Vi booker sangere, musikere og solister efter ønske.
 • Vi bestiller trykte programmer og sanghæfter.
 • Vi holder gerne tale ved en borgerlig ceremoni.
 • Vi har mulighed for at lukke digitale profiler (f.eks. Facebook og Instagram).
 • Vi tilbyder at lave en fotomindebog.