Tidligere:

Gravermedhj. på Vig kirkegård
Birgitte vil du primært møde på Vig kontor.
Bedemand siden 2012